Centro de Educación

El centro de educación…..O Centro de Educación ten como obxectivo garantir que cada alumno en idade escolar, con discapacidade intelectual, acade os maiores niveis posibles de autonomía, tanto no aspecto persoal e cognitivo como no social.

Poden acceder ao centro educativo alumnos con idades comprendidas entre os 3 e os 21 anos. A partir de esa idade, os alumnos que o desexen teñen a posibilidade de integrarse noutros Centros de Aceesca, coma o Centro Ocupacional, o Cetro de Día ou o Centro Especial de Emprego.

Na actualidade contamos con 30 alumnos, distribuídos en 7 aulas de atención á diversidade, concertadas coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.