Centro de Educación

O Centro de Educación ten como obxectivo garantir que cada alumno en idade escolar, con discapacidade intelectual, acade os maiores niveis posibles de autonomía, tanto no aspecto persoal e cognitivo como no social.

Poden acceder ao centro educativo alumnos con idades comprendidas entre os 3 e os 21 anos. A partir de esa idade, os alumnos que o desexen teñen a posibilidade de integrarse noutros Centros de Aceesca, coma o Centro Ocupacional, o Cetro de Día ou o Centro Especial de Emprego.

Na actualidade contamos con 30 alumnos, distribuídos en 7 aulas de atención á diversidade, concertadas coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.