Aceesca

Torneiros – Ribeira, Polígono III, 24 A-B,
36410 O Porriño (PONTEVEDRA)
986 332672
aceesca@aceesca.com
https://aceesca.com/

Os nosos Centros

Dependencia

ONG

Acceso
 • Por derivación da Consellería de Educación
 • Por derivación da Consellería de Política Social
 • Privado
Recursos
 • Centro de Día
 • Centro Ocupacional
 • Centro Especial de Emprego
 • Centro de Educación Especial
Servizos
 • Actividades de lecer e tempo libre
 • Programa de voluntariado
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Rehabilitación cognitiva / conductual
 • Rehabilitación del lenguaje / comunicación
 • Rehabilitación física
 • Talleres ocupacionais
 • Información e apoio a familias
 • Transporte adaptado

Equipo
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Logopeda
 • Mestre/a de taller
 • Neuropsicólogo/a
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social