Apoyamos a personas
con  diversidad 
 intelectual 

Aceesca

Torneiros – Ribeira, Polígono III, 24 A-B,
36410 O Porriño (PONTEVEDRA)
986 332672
ver en Google maps

Nuestros Centros

Dependencia

ONG

Acceso
 • Por derivación de la Consellería de Educación
 • Por derivación de la Consellería de Política Social
 • Privado
Recursos
 • Centro de Día
 • Centro Ocupacional
 • Centro Especial de Empleo
 • Centro de Educación Especial
Servicios
 • Fisioterapia
 • Formación para el Empleo
 • Logopedia
 • Rehabilitación cognitiva / conductual
 • Rehabilitación del lenguaje / comunicación
 • Rehabilitación física
 • Talleres ocupacionales
 • Terapia Ocupacional
 • Transporte adaptado

Equipo
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Logopeda
 • Maestro/a de taller
 • Neuropsicólogo/a
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social