A Diversidade Intelectual en cifras

Plena inclusión calcula que aproximadamente o un 1 por cento da poboación española ten algún tipo de discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Según os datos recollidos polo IMSERSO nas Comunidades Autónomas, a finais de 2015 había en España un total de 268.633 persoas con unha discapacidade intelectual recoñecida (con grao igual o superior ó 33%). Isto supón un 9% do total de persoas con discapacidade recoñecida en España.

De todas estas persoas con discapacidade intelectual, 154.208 son hombres (57,4%) e 114.422 mujeres (42.5%)

Por tramos de idade, estas persoas se distribúen da seguinte maneira:

Os datos recollidos polas administracións públicas non son de todo precisos, pois soamente reúnen a aquelas personas que dispoñen dun certificado de discapacidade (recoñecidas por tanto oficialmente como tales, e ademáis non consideran outros posibles trastornos relacionados co desenvolvemento. Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=164