Principios e Valores

Os Principios polos que nos rexemos:

 

Os nosos Valores fundamentais:Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=241