Xunta Directiva

A Xunta Directiva está formada por familiares das persoas con discapacidade intelectual usuarias dos nosos Centros. De xeito voluntario, asumen as funcións e responsabilidades propias do cargo, e reúnense unha vez ao mes, exercendo o Liderado da Entidade baseado nos principios e valores da mesma.Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=243