Apoio Comedor

A través de Aceesca Emprego S.L., e sempre que a actividade o permite, damos prioridade á contratación de persoas con discapacidade intelectual para a realización de diferentes servizos dentro da Asociación.

Nesta liña, a Asociación ten contratados determinados servizos co Centro Especial de Emprego, executados por traballadores con discapacidade, tal e como detallamos a continuación:Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=263