Contas anuais

As contas anuais de Aceesca foron aprobadas na Asemblea Xeral de socios.


Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=33