Por qué doar?

Co teu donativo contribúes a facer realidade os soños das persoas con discapacidade intelectual. As doazóns poden ir dirixidas ao mantemento e mellora da Entidade en xeral, ou a programas, proxectos ou servizos concretos. A túa aportación permite que a Entidade teña unha maior independencia e estabilidade, sen ter que depender maioritariamente das axudas públicas.

Aceesca é unha entidade declarada de utilidade pública, polo que a doazón que realices xera unha dedución na declaración da renda ou no imposto de sociedades.Aceesca - Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual
https://aceesca.com/
https://aceesca.com/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=39