Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Principios e Valores

Os Principios polos que nos rexemos:

  • Dignidade.
  • Respecto.
  • Igualdade.
  • Participación.

 

Os nosos Valores fundamentais:

  • Autodeterminación.
  • Inclusión.
  • Defensa de dereitos.
  • Compromiso.
  • Coherencia e Integridade.
  • Empatía.
  • Eficacia e Eficiencia.
  • Mellora continua.
  • Transparencia.