Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Lingua de Signos Española - LSE

A aprendizaxe da Lingua de Signos Española é unha das últimas actividades realizadas polas tardes a demanda dun grupo de persoas usuarias.

Quixemos dar resposta á súa inquedanza de poder comunicarse cos compañeiros e compañeiras que son xordomudos, aproveitando os coñecementos de algunhas persoas traballadoras.

Pouco a pouco aprenden os diferentes signos, e xa temos todos o noso propio nome en LSE, un signo que nos identifica e nos caracteriza.