Autodeterminación

Desde esta dimensión favorécese o coñecemento persoal e a capacidade de elección da persoa co obxectivo de que incremente a asunción de decisións responsables sobre a súa vida. Ademais, a toma de decisións dos/as usuarios/as está presente na vida do centro sendo eles os que deciden aspectos claves coma: o programa de saídas á contorna ou realización de actividades complementarias.

OUTRAS AREAS DO CENTRO DE DÍA