Benestar Emocional

Nesta dimensión trabállase a interiorización de diferentes técnicas e habilidades condutuais co propósito de adquirir un maior autocontrol nas diferentes situacións que se nos presentan na vida diaria. O benestar emocional está fundamentado no autoconcepto e autoestima de cada persoa, e a súa mellora vai permitir asumir con éxito o proxecto de vida.

OUTRAS AREAS DO CENTRO DE DÍA