Comedor

Aceesca dispón de comedor para tódolos usuarios da Asociación, aberto tamén a profesionais do centro. Este servizo facilita a conciliación da vida familiar e laboral á vez que se acadan outros obxectivos tales como a creación de hábitos alimentarios saudables, hixiene, habilidades, autonomía, etc.

Os menús realízanse con criterios de alimentación san e equilibrada, tendo en conta preferencias dos usuarios, e as necesidades especiais de dietas, intolerancias, etc.

OUTROS SERVIZOS