Hidroterapia

Emprégase esta actividade coma efecto placebo para que os usuarios se sintan libres, e aumente a súa capacidade e destreza para poder realizar movementos activos que no medio terrestre resultan difíciles.

O medio acuático permite traballar con resistencia para adquirir un ton muscular máis elevado. A nivel respiratorio provoca a compresión da cavidade torácica pola presión exercida en inmersión, fortalecendo a musculatura inspiratoria, ao mesmo tempo que facilita a expiración. As propiedades térmicas da auga facilitan a diminución do ton muscular, e melloran os procesos respiratorios e cardiocirculatorios.

OUTROS SERVIZOS