Informática

ACEESCA dispón dunha aula dotada con equipos informáticos que contan con diferentes dispositivos de entrada e saída da información, facilitando o acceso ás tecnoloxías da información e a comunicación a tódalas persoas do centro.

Nesta aula desenvólvense diferentes aprendizaxes, converténdose o ordenador, ben nunha ferramenta para o desenrolo persoal, ben nunha axuda técnica que lles permite actuar sobre a contorna.

Ademais, da formación en informática que se dá no centro, os usuarios do centro ocupacional e de día acoden a Cursos de Informática e Ofimática que se fan tódolos anos na Aula CeMIT do Porriño.

OUTRAS ACTIVIDADES