Outros servizos

A través de ACEESCA EMPREGO, e sempre que a actividade o permite, damos prioridade á contratación de persoas con discapacidade intelectual para a realización de diferentes servizos dentro da Asociación.

Nesta liña, a Asociación ten contratados determinados servizos co Centro Especial de Emprego, executados por traballadores/as con discapacidade, tal e como detallamos a continuación:

  • Transporte diario de usuarios/as
  • Servizo de apoio en comedor, actividades extraescolares e acompañamento no transporte
  • Limpeza de instalacións
  • Servizo de Recepción

OUTRAS ACTIVIDADES DO CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO