Servizo de Axuste Persoal e Social

A formación adquirida nos distintos talleres ocupacionais compleméntase no servizo de Axuste Persoal e Social.

Neste servizo faise fincapé no traballo en diferentes áreas como: Actividades da Vida Diaria, Autocoidado e Saúde, Habilidades Sociais, Habilidades Académicas, Comunicación e Coñecemento da Contorna, Informática.

Como temas transversais trabállase, de forma prioritaria, a formación en defensa de dereitos e a audeterminación.