Transporte Adaptado

O Servizo de Transporte Adaptado ten como obxectivo garantir a asistencia de persoas con mobilidade reducida aos servizos e actividades que promove a Asociación ACEESCA.

Para o desenvolvemento deste servizo, ACEESCA dispón de dous microbuses e outros sete vehículos de nove prazas, catro deles adaptados que cumpren os requisitos necesarios: superficie de aloxamento para cadeira de rodas, mecanismos de retención e fixación das cadeiras, rampla, elevador e sistema de inclinación para facilitar o acceso ás persoas con mobilidade reducida.

Aceesca Emprego colabora na realización deste servizo.

OUTROS SERVIZOS