Quen Somos?

ACEESCA é unha Asociación fundada no ano 1983 por pais e nais de persoas con discapacidade intelectual.

É unha entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública no ano 2000, que ten como obxectivo a atención e promoción integral das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias.

Misión

ACEESCA é unha asociación de utilidade pública sen ánimo de lucro, que contribúe a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, das súas familias e da contorna, promovendo o cumprimento dos seus dereitos e favorecendo a súa autonomía e autodeterminación.

PRINCIPIOS
 • Dignidade
 • Respecto
 • Igualdade
 • Participación
VALORES
 • Autodeterminación
 • Inclusión
 • Defensa de dereitos
 • Compromiso
 • Coherencia e Integridade
 • Empatía
 • Eficacia e Eficiencia
 • Mellora contínua
 • Transparencia
POLITICAS
 • Dotación de apoios
 • Atención Integral e individualizada
 • Accesibilidade
 • Modernización
 • Recursos Humanos
 • Sensibilización
 • Cooperación
 • Comunicación
 • Calidade
 • Satisfacción do Persoal
 • Responsabilidade Económica
 • Confidencialidade
 • Responsabilidade Medioambiental

Xunta Directiva

Dolores Muñiz Sanín

VICEPRESIDENTA I

Liliana Troncoso Vaqueiro

VICEPRESIDENTA II

Raúl Domínguez Domínguez

VOGAL

Esteban Bacelo Souto

PRESIDENTE

Sandra Alvarez Rocha

SECRETARIA

Eva María Martínez González

TESOUREIRA

Leonardo Mantilla Aldana

VICESECRETARIO

Raúl Domínguez Portela

VOGAL

Mª Luz Fernández Grandal

VICETESOUREIRA