Transparencia Aceesca Emprego, S.L.

Constitución

Contas Anuais

Orzamentos

Memoria

Fondos Públicos

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

A Deputación de Pontevedra acordou concederlle a Aceesca Emprego, S.L. para o ano 2.017 unha axuda por importe de 5.395,00 € para a execución do programa UNIDADES DE APOIO PARA A INSERCIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, destinado a incrementar a contratación de persoas con discapacidade intelectual no centro especial de Emprego, fomentar a súa incorporación a empresa ordinaria e mellorar as súas habilidades e coñecementos.

FONDO SOCIAL EUROPEO EN COLABORACIÓN CON CEPES

Programa Operativo de Inclusión social e Economía Social, co financiado polo  Fondo Social Europeo, dirixido a entidades e empresas de Economía Social para o desenrolo de proxectos destinados a creación e mantemento de empregos de persoas con discapacidade intelectual e en situación de risco de exclusión social, programación 2014-2020.

O Fondo Social Europeo concédelle a Aceesca Emprego S.L. unha axuda por importe de 40.152,48 € para o proxecto “Unidad de Apoyo para a Inserción Laboral de persoas con discapacidade intelectual”, destinado a promover a integración laboral das persoas con discapacidade intelectual mediante o emprego en centros especiais de emprego e fomentar o seu tránsito a empresa ordinaria, adquisición de habilidades sociais e laborais, facilitar os apoios necesarios para a adaptación o posto de traballo, etc.