Transparencia Aceesca

Contas Anuais

Orzamentos

Memorias de Actividades

Fondos Públicos

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL.

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA

ACEESCA é beneficiara dunha axuda por importe de 13.412,28 € para a contratación de 1 persoa desempregada para a realización do servizo DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO CRECENDO XUNTOS PARA FAMILIAS. Unha traballadora social que levará a cabo accións para mellorar a calidade de vida das familias das persoas con discapacidade intelectual.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo FONDO SOCIAL EUROPEO e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, EIxe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

xunta   union

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA

ACEESCA é beneficiara dunha axuda por importe de 19.741,12 € para a contratación de 2 persoas desempregadas para o FOMENTO DA AUTONOMÍA E A INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL. Dous técnicos en atención a persoas en situación de dependencia que apoiarán a persoas con discapacidade intelectual no desenvolvemento de actividades básicas da vida diaria.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo FONDO SOCIAL EUROPEO e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

xunta   union

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA

ACEESCA é beneficiara dunha axuda por importe de 26.716,34 € para a contratación de 2 persoas traballadoras para a AMPLIACIÓN E MELLORA DOS SERVICIOS DA ENTIDADE. Unha traballadora social que realizará tarefas de orientación, apoio e mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, e un técnico encargado da orientación, formación e inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual.

Esta axuda está co financiada nun 91,89% polo FONDO SOCIAL EUROPEO e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

xunta   union

DEPUTACION DE PONTEVEDRA – SERVIZO DE COHESION SOCIAL E XUVENTUDE

deputacion

SUBVENCIONS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA ACTUACIONS NO AMBITO DOS SERVIZO SOCIAIS, SOCIOSANITARIOS E DE XUVENTUDE PARA O ANO 2016

ACEESCA EMPREGO S.L.  é beneficiara dunha axuda por importe de  5.780 € para o proxecto APOIO A INSERCION LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE para o ano 2.016.

Con esta colaboración por parte da DEPUTACION DE PONTEVEDRA preténdese acadar unha maior inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual no centro especial de emprego, ademais de consolidar os postos de traballo existentes.