Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Organos de goberno

Os órganos de Goberno de Aceesca son:

  • A Asemblea Xeral. Os Socios.
  • A Xunta Directiva.
  • O Equipo Directivo.
  • O Grupo de Autoxestores de Aceesca "Os Dez de Porriño".