Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Info Covid

A actividade de prevención de Aceesca en tempos de Covid organizarase a través dos seguintes documentos:

- Protocolo de Actuación General y Transversal Aceesca Covid.

- Plan de adaptación do Centro Educativo Aceesca.

- Guía de actuación dos centros educativos.

- Plan de Acción Centro Ocupacional.

- Plan de Acción Centro de Día.