Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Modelo de intervención

En Aceesca, o noso Enfoque Metodolóxico está baseado no modelo descrito por  Schalock e Verdugo, en torno ás 8 dimensiones de Calidade de Vida: Benestar Emocional, Relaciós Interpersoais, Benestar Material, Desenvolvemento Persoal, Benestar Físico, Autodeterminación, Inclusión Social e Dereitos.

Este Modelo sitúa á Persoa no centro da intervención, e ésta, participa activamente na planificación das actividades, servieos y no desenvolvemento do seu proxecto de vida.

A planificación e desenvolvemneto do Proxecto de Vida concrétase nos Plans Individuais de Atención (PIA), elaborados conxuntamente coa persoa con discapacidade intelectual, a familia e o equipo multidisciplinar da Entidade. En estes plans, estabécense obxectivos vinculados ás dimensións de calidade de vida. A labor a desenvolver polos centros, servizos e profesionais consiste en facilitar apoios para que cada persoa poida lograr os sus objectivos, contribuíndo de este modo a mellorar a súa Calidade de Vida.