Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Noticias 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA!!

TR352C PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL.

XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ACEESCA é beneficiaria dunha axuda por importe de 23.228,73 euros para a contratación de 2 persoas desempregadas para a realización do servizo “DESARROLLO DE SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”.

 

14/02/2020

Unha educadora social e unha coidadora mellorarán o seu desenvolvemento persoal e profesional dando apoio a persoas con diversidade intelectual no desempeño de actividades básicas da vida diaria.

O obxectivo desta subvención é dotar de experiencia profesional a persoas mozas  que carecen dela, o mesmo tempo que melloar a calidade de vida das persoas con diversidade intelectual.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89 polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

Arquivada en:
Infórmate > Noticias
Contacto > Aceesca > Aceesca