Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Equipo Directivo

Está composto pola Xerencia e as Direccións de tódalas Áreas da Entidade.

A súa misión é liderar os cambios organizativos e a xestión no día a día, segundo as directrices establecidas pola Xunta Directiva.