Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Memoria anual de actividades

A Memoria Anual de actividades de Aceesca Emprego é o documento que recolle de forma moi resumida  as iniicativas e actividades realizadas ao longo de todo o ano.