Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Terapia Ocupacional

Dende o servizo de Terapia Ocupacional, centrámonos en mellorar o desempeño persoal e social das persoas a través do fomento da autonomía, na colaboración no tratamento rehabilitador interdisciplinar e en facilitar o desempeño das actividades da vida diaria no fogar e no centro.

A terapeuta ocupacional realiza unha avaliación inicial de cada persoa de cara a programar os obxectivos de traballo en función das súas necesidades,  sempre dende unha ollada interdisciplinar.

Utilizamos diferentes medios, entre os que cabe destacar a SALA SNOEZELEN,  que nos permite ter un total control da contorna para traballar capacidades sensoriais, físicas ou cognitivas específicas, sen elementos que interfiran.

Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, C-36-000570