Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Hidroterapia

Na piscina, as persoas séntense libres, e aumenta a súa capacidade e destreza para poder realizar movementos activos, que no medio terrestre resultan difíciles.

O medio acuático permítenos traballar con resistencia para adquirir un ton muscular máis elevado. A nivel respiratorio provoca a compresión da cavidade torácica pola presión exercida en inmersión, fortalecendo a musculatura inspiratoria, ao mesmo tempo que facilita a expiración. As propiedades térmicas da auga facilitan a diminución do ton muscular, e melloran os procesos respiratorios e cardiocirculatorios.