Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Traxectoria

Somos unha Asociación fundada no ano 1983, formada por persoas con diversidade intelectual, polos seus pais, familiares, ou representantes legais, e por todas aquelas persoas e entidades afíns a prestar apoios ás persoas con discapacidade intelectual.

Estamos rexistrados como entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública no ano 2000, e temos como obxectivo a atención e promoción integral das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias.

Nos inicios, en Aceesca tíñamos a sede nun edificio dos antigos xulgados de O Porriño, trasladándose no ano 1996 ás instalacións actuais, grazas ao terreo cedido por este Concello.

Momentos clave no noso percorrido:

1983

 • Constitución da nosa Asociación e posta en funcionamento.

1985-1996

 • Asinado o Concerto Educativo.
 • Cesión dun terreo e inicio da construción das novas instalacións.
 • Asinado convenio para prazas do Centro Ocupacional.
 • Construción do módulo de Centro Educativo.

1997-2004

 • Traslado ás novas instalacións en Torneiros.
 • Declaración de Utilidade Pública.
 • Asinado convenio para prazas do Centro de Día.
 • Construción do módulo de Centro Ocupacional, Administración, Multiusos e Invernadoiro.
 • Acceso ao emprego de 4 usuarios.

2005-2014

 • Creación e Autorización do Centro Especial de Emprego: Aceesca Emprego, S.L.
 • Construción do Centro de Día.
 • Elaboración e aprobación do I Plan Estratéxico.
 • Creación do Grupo de Autoxestores.

2015-2019

 • Elaboración e aprobación do II Plan Estratéxico.
 • Despregue do novo Modelo de Intervención: Área de Educación, Área de Adultos, Área de Emprego e Área de Familias.
 • Acreditación en Calidade PLENA, etapa de Compromiso.
 • Inicio do proceso de acreditación en Calidade EFQM.
 • Certificación de Aceesca Emprego, S.L. en calidade ISO-9000.
 • Acreditación de Aceesca como Entidade de Formación.