Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Principios e Valores

Os Principios polos que nos rexemos:

 • Dignidade.
 • Respecto.
 • Igualdade.
 • Participación.

 

Os nosos Valores fundamentais:

 • Autodeterminación.
 • Inclusión.
 • Defensa de dereitos.
 • Compromiso.
 • Coherencia e Integridade.
 • Empatía.
 • Eficacia e Eficiencia.
 • Mellora continua.
 • Transparencia.