Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Xunta Directiva

A Xunta Directiva está formada por familiares das persoas con discapacidade intelectual usuarias dos nosos Centros. De xeito voluntario, asumen as funcións e responsabilidades propias do cargo, e reúnense unha vez ao mes, exercendo o Liderado da Entidade baseado nos principios e valores da mesma.