Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Apoio Comedor

A través de Aceesca Emprego S.L., e sempre que a actividade o permite, damos prioridade á contratación de persoas con discapacidade intelectual para a realización de diferentes servizos dentro da Asociación.

Nesta liña, a Asociación ten contratados determinados servizos co Centro Especial de Emprego, executados por traballadores con discapacidade, tal e como detallamos a continuación:

  • Acompañamento no transporte diario de usuarios/as.
  • Mantemento das instalacións.
  • Servizo de apoio en comedor e en actividades extraescolares.
  • Servizo de Recepción.